Empresa

Codi Ètic

A tots els empleats, clients, proveïdors i col·laboradors de AGUILAR & SALAS, SA:

La integritat i l'ètica són dos dels principals actius AGUILAR & SALAS, SA. Tots els col·laboradors i stakeholders de la companyia hem de treballar en la protecció d'aquests valors. A aquest efecte, el Consell d'Administració ha establert un Codi Ètic per ajudar-nos a tots, incloent a la Junta, a complir amb la llei i mantenir els més alts estàndards de conducta ètica. El Codi no cobreix tots els problemes que puguin sorgir, però estableix els principis bàsics i una metodologia que ens ajudarà en la consecució d'aquest objectiu comú. La reputació de la companyia es manté i creix o disminueix per les decisions, accions i sentit de l'ètica empresarial de cada un de nosaltres.

Si us plau, llegiu atentament aquest document, entengui el seu contingut i després apliqui els principis que declara en la seva activitat diària. Si es troba en una situació que vostè creu que pugui violar o donar lloc a una violació d'aquest Codi, seguiu els procediments descrits en el mateix.

Com tots vostès saben, la nostra reputació és part integral del nostre èxit, i aquesta es basa en les nostres accions diàries. El seu acompliment en la realització del nostre negoci d'una manera que sigui consistent amb els principis continguts en el Codi ens permetrà mantenir i millorar aquesta reputació.

Moltes gràcies,

Manuel Salas
Director General • General Manager

Descàrregues

IMATGES

Informació de la Companyia:
Aguilar y Salas, s.a.
Pol. Industrial Pla de Llerona. c/ Irlanda, s/n.
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona (Spain)
tel. +34 93 861 70 70
fax: +34 93 840 04 90
email: assa@aguilarysalas.com

Codi d'impostos i registre en el registre mercantil:
Aguilar y Salas, s.a. | S.A. Registro Mercantil Barcelona (Spain), Tomo 991, Libro 486, Folio 49, Hoja 5312, Inscripción 2a | Entidad Jurídica A/08-102410

NIF: A-08/102410