Empresa

Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball

La Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball d’Aguilar y Salas s’estableix en base als següents compromisos:

 • Dissenyar i fabricar els productes – recipients a pressió, bescanviadors de calor i altres construccions soldades – complint els requisits establerts pels nostres clients, parts interessades, els legals aplicables i altres requisits que la organització subscrigui relacionats amb la gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball.
 • Complir amb la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals i prevenir els danys i el deteriorament de salut de tot el personal.
 • Ésser adequada a la natura, magnitud i impactes ambientals de la seva activitat, productes i serveis.
 • Estar documentada, implementada i mantinguda.
 • Assegurar la comunicació i la comprensió de la mateixa a tot el personal de la organització i altres persones que treballin per a aquesta.
 • Assegurar la col·laboració del personal adequat i qualificat a les diferents àrees de la organització, facilitant els recursos necessaris.
 • Fomentar la participació, informació, formació i consulta de tot el personal, inclosos els treballadors temporals i externs que desenvolupin treballs a les instal·lacions, per mantenir un adequat nivell de prevenció a l’empresa.
 • Involucrar a tot el personal de l’empresa en la responsabilitat de la gestió medi ambiental i de la prevenció de riscos laborals, incloent-hi als contractistes i col·laboradors en el compromís actiu de la millora de les condicions medi ambientals i de treball dels empleats.
 • Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat, medi ambient, i els comportaments i nivells de prevenció de la contaminació i els riscos laborals.
 • Servir com a marc de referència per establir i revisar els objectius de qualitat, ambientals i de seguretat i salut laboral.
 • Estar a disposició del públic.

IMATGES

Informació de la Companyia:
Aguilar y Salas, s.a.
Pol. Industrial Pla de Llerona. c/ Irlanda, s/n.
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona (Spain)
tel. +34 93 861 70 70
fax: +34 93 840 04 90
email: assa@aguilarysalas.com

Codi d'impostos i registre en el registre mercantil:
Aguilar y Salas, s.a. | S.A. Registro Mercantil Barcelona (Spain), Tomo 991, Libro 486, Folio 49, Hoja 5312, Inscripción 2a | Entidad Jurídica A/08-102410

NIF: A-08/102410